Rullstopp

 

Rullstoppet är ett utmärkt hjälpmedel på många platser. Den förhindrar fordon från att oavsiktligt köra in i dyrbara konstruktioner, exempelvis laddstolpar och dylikt.

På många ställen har man idag problem med bilar som parkeras med bilens front över smala trottoarer, detta begränsar framkomligheten för bl a rörelsehindrade. Med ett rullstopp säkerställer man att hela trottoarens bredd kommer de oskyddade trafikanterna till godo.

Klicka på bilderna för mer information.

Rullstopp
Parkera rätt! Rullstoppet skyddar laddstolpar och förhindrar blockering av gångbana.
Rullstopp
Rullstoppet förhindrar skador på både bil och stolpe.
Rullstopp
Förhindrar dyra reparationer på grund av påkörningsskador.
Show More

© 2020 by Pekuma AB

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon