top of page

Rullstopp

 

Rullstoppet är ett utmärkt hjälpmedel på många platser. Den förhindrar fordon från att oavsiktligt köra in i dyrbara konstruktioner, exempelvis laddstolpar och dylikt.

På många ställen har man idag problem med bilar som parkeras med bilens front över smala trottoarer, detta begränsar framkomligheten för bl a rörelsehindrade. Med ett rullstopp säkerställer man att hela trottoarens bredd kommer de oskyddade trafikanterna till godo.

Klicka på bilderna för mer information.

Rullstopp
Rullstopp

Parkera rätt! Rullstoppet skyddar laddstolpar och förhindrar blockering av gångbana.

press to zoom
Rullstopp
Rullstopp

Rullstoppet förhindrar skador på både bil och stolpe.

press to zoom
Rullstopp
Rullstopp

Förhindrar dyra reparationer på grund av påkörningsskador.

press to zoom
bottom of page