top of page

Rullstopp

 

Rullstoppet är ett utmärkt hjälpmedel på många platser. Den förhindrar fordon från att oavsiktligt köra in i dyrbara konstruktioner, exempelvis laddstolpar och dylikt.

På många ställen har man idag problem med bilar som parkeras med bilens front över smala trottoarer, detta begränsar framkomligheten för bl a rörelsehindrade. Med ett rullstopp säkerställer man att hela trottoarens bredd kommer de oskyddade trafikanterna till godo.

Klicka på bilderna för mer information.

bottom of page