top of page

Regnvattenskörd under mark

Skyfall förväntas bli allt vanligare och mer intensiva, följt av en längre tids torka med bevattningsförbud osv. Detta är vi inte är vana vid och det märks inte minst i urbana miljöer med överbelastade och underdimensionerade VA-nät med översvämningar som följd (under de kraftigaste regnperioderna). Att enbart bygga ut VA-näten är lite som att blunda för själva orsaken och enbart göra något åt en del av konsekvenserna. Vi måste göra mer och framförallt tänka mer förebyggande!

Vi är idag vana vid att:

 • Gå på toaletten för att utföra våra våra behov och sedan spola toaletterna med rent dricksvatten...

 • Städa våra hem med rent dricksvatten...

 • Tvätta våra kläder i rent dricksvatten...

 • Vattna trädgårdarna och blommor med rent dricksvatten...

Allt detta hade vi kunnat göra med rent och filtrerat regnvatten!

Faktum är att vi t.o.m. kan spara pengar på att göra det om vi jämförelsevis använt oss av kommunalt vatten, då har vi både vatten och avloppstaxan att ta räkna bort ifrån. Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp kommer inte att sjunka utan beräknas att höjas varje år. Så det är inte bara miljön vi sparar på utan även på framtida utgifter!

Varje person beräknas använda enorma mängder dricksvatten helt i onödan, i genomsnitt förbrukar vi följande mängder:

 • Spolar ner ca 13 500 liter vatten i toaletten per person/år.

 • Städar våra hem med ca 2 500 liter vatten per person/år.

 • Tvättar kläder med ca 5 500 liter vatten per person/år.

 • Vi vattnar våra trädgårdar i genomsnitt med 150-200 liter/m2 trädgårdsyta.

Genom att bara ta till vara på regnvattnet från våra hus- och garagetak kan vi ofta räkna hem investeringen rent ekonomiskt på bara några år. Om man bygger nytt hus går det naturligtvis mycket fortare!

Ett standardhushåll sparar ungefär 50% av dricksvattnet och en industri sparar mellan 70-85% av dricksvattnet!

Tack vare vårt samarbete med Graf kan vi nu erbjuda kompletta lösningar för att enkelt kunna ta hand om regnvattnet.

Helautomatiserade tank- och pumpsystem med självrengörande filter gör det hela i princip underhållsfritt.

Så här fungerar det:

 

 1. En tank grävs ner under mark, eller placeras i källaren om det finns plats för detta. (vid större anläggningar går det även att använda sig av EcoBloc-serien för att skräddarsy just ditt projekt.

 2. Regnvattnet från hustaken leds ner till tanken genom ett självrengörande och lättåtkomligt filter.

 3. En separat pumpenhet installeras inne i huset som kopplas ihop med tanken.

 4. En rörledning kopplas från tanken till ett infiltrationssystem, dagvattensystem eller både och, genom denna ledning leds överflödigt vatten ifall tanken skulle bli full.

 5. Inne i huset dras rör till vattenutkastare för bevattning av trädgården, toaletter, tvättmaskin och vattenkran för städvatten.

Hur omfattande installation man väljer att göra är naturligtvis upp till var och en. En del väljer att enbart ansluta vattenutkastare, tvättmaskin och en städvask. En del väljer att gå hela vägen och ansluta vattenutkastare, tvättmaskin, städvask, toaletter och kanske även komplettera med en extra fristående vattenutkastare i närheten av t ex växthus och odlingar.

Det finns flera olika storlekar på tankarna och många parametrar att ta hänsyn till för att räkna ut optimal volym. Väljer man för liten tank kommer det att gå åt onödigt mycket dricksvatten och besparingen blir inte lika stor. väljer man en onödigt stor tank kan installationen bli onödigt dyr.

Finns det plats i källaren på huset går det enkelt att komplettera med fler tankar om man i efterhand vill komplettera sin installation med t ex ytterligare en toalett.

Vilket system som bäst passar just ditt projekt och hur stor besparingen blir beror på ett antal olika faktorer:

 1. Antal personer i hushållet.

 2. Hustakets/hustakens marktäckande area/areor

 3. Genomsnittlig nederbörd per år.

 4. Priset ni betalar idag för vatten och avlopp.

 5. Till vad man tänkt använda vattnet.

 6. Hur stor många dagars vattenbuffert man vill ha.

 

Låter det krångligt? Oroa dig inte! Vi hjälper dig självklart hela vägen!​

Vill ni kolla lite på egen hand finns ett väldigt bra hjälpmedel på grafs hemsida: Klicka här för att komma till produktväljaren.

Har ni redan kikat på produktväljaren och laddat ner ett förslag så får ni gärna maila det nerladdade förslaget till oss så hjälper vi er med en offert.

Det är inte bara privatpersoner som kan dra nytta av regnvattnet. Många industrier kan göra samma besparingar och många gånger även större besparingar! Tänk på all all personal som använder toaletterna, de stora golven som skall skuras med skurmaskiner, arbetskläder som skall tvättas, kylvatten till många maskiner och de ofta väldigt stora taken som kan utnyttjas för att samla upp vatten!

Ett smart tänk för en hållbar framtid – det är detta vi kallar Eko-logik!

Tankar:

Herkules-tankar

Fördelarna med Herkules-tankarna är många.

 • De transporteras i varandra och byggs ihop på plats vilket gör att transportkostnaden blir låg samtidigt som CO2-utsläppen blir lägre.

 • De går att installera i källaren på huset om det finns plats för detta. Det går även att komplettera med fler tankar efter hand som man ansluter fler toaletter etc.

 • En herkules-tank byggs snabbt ihop av två halvor på plats utan specialverktyg, en hammare och ett mellanlägg för att knacka låskilarna på plats är det enda som krävs.

 • En tank-halva passar genom en standard-dörr (≥ 80 cm).

 • Herkules-tankarna går att gräva ner i marken med grundvattennivån upp till toppen av tankarna, med minst 80cm marköverbyggnad.

 • En Herkules-tank går även att använda till regnvattenskörd ovan mark som ett mycket prisvärt alternativ.

 

Herkules_Anwendung_1484x1024_21
Herkules_Anwendung_1484x1024_21

press to zoom
Herkules_Anwendung_1484x1024_23
Herkules_Anwendung_1484x1024_23

press to zoom
Herkules_Anwendung_1484x1024_22
Herkules_Anwendung_1484x1024_22

press to zoom
Herkules_Anwendung_1484x1024_21
Herkules_Anwendung_1484x1024_21

press to zoom
1/6

Li-Lo Tankar

Fördelarna med Li-Lo tankarna är att de kan grävas ner väldigt grunt tack vare sin "platta" form och sin konstruktion i tre lager som ger en isolerande effekt. Dock rekommenderar vi att tanken alltid grävs ner till frostfritt djup.

 

lilo
lilo

press to zoom
Li-Lo_mise_en_oeuvre
Li-Lo_mise_en_oeuvre

press to zoom
lilo_dim
lilo_dim

press to zoom
lilo
lilo

press to zoom
1/3
bottom of page