top of page

Ogräsplattor

Pekumas ogräsplattor gör det löpande drift- och underhållsarbetet så mycket enklare och billigare att investeringen i flera fall blir intjänad på en enda säsong. Röjnings- och slåtterarbeten som idag utförs med röjsåg, gott humör och raska ben kan numera helt rationaliseras bort och vinsterna med detta är mycket stora. Inte nog med att man varje år slipper denna kostnad för arbetet och de tunga skydden som ofta krävs, även arbetsmiljön blir väsentligt förbättrad.


Rent estetiskt blir resultatet med ogräsplattor perfekt, nu kan vi slippa gräs, små buskar och träd vid varenda kantstolpe, stolprör eller vägräcke längs vägarna.

 

Plattorna är 50 cm i diameter och alla, förutom plattan för kantstolpar, går att öppna och återförsluta för att monteras på befintliga uppsättningar. Öppning av plattan görs genom ett snitt med brytbladskniv genom plattan längs en anvisad linje. Vid återförslutning monteras en klammer som genom handkraft trycks på plats. Inga specialverktyg krävs och en platta monteras på några få sekunder.
Vid nyuppsättningar behövs givetvis inte plattorna öppnas utan de monteras i samband med det övriga materialet.
Plattor och klammer är tillverkade i slagseg PE-Plast.

Klicka på bilderna för mer information.

Stolpe utan ogräsplatta
Stolpe utan ogräsplatta

Det är precis detta du slipper när du använder Pekumas ogräsplattor! Ogräsplattan gör röjningsarbetet enkelt!

press to zoom
Ogräsplatta belysningsstolpe
Ogräsplatta belysningsstolpe
press to zoom
Ogräsplatta
Ogräsplatta
press to zoom
Ogräsplatta
Ogräsplatta
press to zoom
Ogräsplatta
Ogräsplatta
press to zoom
Ogräsplatta
Ogräsplatta

Vid laddningsstolpe på campingplats

press to zoom
Ogräsplatta
Ogräsplatta

Vid laddningsstolpe på campingplats

press to zoom
Ogräsplatta för kantstolpe
Ogräsplatta för kantstolpe

Underlättar arbetet vid röjning och slåtter.

press to zoom
Ogräsplatta för kantstolpe
Ogräsplatta för kantstolpe

Underlättar arbetet vid röjning och slåtter.

press to zoom
Ogräsplatta för kantstolpe
Ogräsplatta för kantstolpe

Underlättar arbetet vid röjning och slåtter.

press to zoom
Ogräsplatta för 60mm rör
Ogräsplatta för 60mm rör

Bilden visar även återförslutningsklammer där plattan öppnats vid installation.

press to zoom
Ogräsplatta vid vägräcken
Ogräsplatta vid vägräcken

Underlättar enormt vid röjning och slåtter

press to zoom

Broschyr Ogräsplatta

bottom of page