© 2020 by Pekuma AB

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

Flowpoint

Flowpoint är ett snabbt stelnande injekteringsbruk med hög vätskekonsistens för snar trafik. Det uppfyller de stränga krav som ställs enligt BS7533. Ultrascape Flowpoint är idealisk för alla trottoarer där man behöver en styv eller bunden fog utan tomrum.

Produkten lämpar sig för användning till fotgängarlösningar, gångstigar och körbanor i stadskärnor och kan användas med natursten, stenläggning av betong och gatsten.

 

Flowpoint finns som standard i grå, svart samt naturfärgad. Samtliga färger finns i två utföranden, "Standard" eller "Smooth".

- Standard lämpar sig bäst till fogar 5mm och uppåt.

- Smooth lämpar sig bäst till smala fogar ner till 3mm eller om man vill ha en extra slät fog.

 

En yta som är fogad med Flowpoint tål fotgängartrafik redan efter en timma. Samma yta tål fordonstrafik efter bara 4 timmar.

Klicka på bilderna för mer information.

Flowpoint i 25 kg-säck
Flowpoint kommer förpackad i hanterbar säck om 25 kg
Flowpoint skall blandas löst
Flowpoint skall blandas som en löst blandad, klumpfri cement och skall kunna hällas ut på ytan som skall fogas
Fogning med flowpoint
Bilden visar hur enkelt det är att foga med Flowpoint. Viktigt att tänka på: Skrapa ut Flowpoint diagonalt över fogarna för att undvika att halvt härdad fog följer med gummiskrapan
Fogning med Flowpoint
Bilden visar hur enkelt det är att foga med Flowpoint. Viktigt att tänka på: Skrapa ut Flowpoint diagonalt över fogarna för att undvika att halvt härdad fog följer med gummiskrapan
Vattenspel i Ljungby
Här på Lilla torget i Ljungby har man fogat både vattenspel och stenyta med Flowpoint
Vattenspel i Ljungby
Här på Lilla torget i Ljungby har man fogat både vattenspel och stenyta med Flowpoint
Lilla torg, Ljungby
Här på Lilla torg i Ljungby har man fogat både vattenspel och stenyta med Flowpoint
Lilla torg, Ljungby
Här på Lilla torget i Ljungby har man fogat både vattenspel och stenyta med Flowpoint
Lilla torg, Ljungby
Här på Lilla torget i Ljungby har man fogat både vattenspel och stenyta med Flowpoint
Lilla torg, Ljungby
Här på Lilla torget i Ljungby har man fogat både vattenspel och stenyta med Flowpoint
Lilla torg, Ljungby
Här på Lilla torget i Ljungby har man fogat både vattenspel och stenyta med Flowpoint. Bilden är tagen under demonstrationen av Flowpoint i Ljungby
Lilla torg, Ljungby
Här på Lilla torget i Ljungby har man fogat både vattenspel och stenyta med Flowpoint. Bilden är tagen under demonstrationen av Flowpoint i Ljungby
Show More