top of page

Infiltration / Fördröjning

Skyfall förväntas bli allt vanligare och mer intensiva på grund av klimatförändringar vi inte är vana vid. Att kunna fånga upp och infiltrera dagvatten på plats blir en kost­nadseffektiv lösning på ett stort miljöproblem för samhället.

Ett stort problem i urbana miljöer med stora hårdgjorda ytor i form av asfalt, plattsättningar, stenläggningar och liknande är att den naturliga påfyllnaden av grundvattnet hindras vilket leder till att grundvattennivån sjunker. En sänkning av grundvattennivån kan leda till ändrade strömningsriktningar inom en grundvattenförekomst. Detta kan bland annat leda till att förorenat vatten transporteras mot dricksvattenbrunnar där flödesriktningen tidigare var riktade bort från brunnarna.

Sättningar i fastigheter är också en risk då porerna i t ex. lerjord blir luftfyllda och med tiden packas. En sänkning av dagvattnet på en meter i lerjord innebär att marken sänks med 1cm vilket kan ge kraftiga sättningar på fastigheterna.

Vi måste med andra ord bli mycket bättre på att infiltrera dagvattnet på plats!

Tack vare vårt samarbete med Graf kan vi erbjuda marknadens smartaste lösningar inom infiltration och fördröjning av dagvatten!

Inte nog med att lösningarna snabbt byggs ihop på plats, de levereras till arbetsplatserna på ett mycket kostnadseffektivt och miljövänligt sätt då alla delarna tar minimal plats på lastbilarna. På en enda lastbil kan vi få plats med upp till 630 m³ färdigt magasin vilket motsvarar hela sex lastbilars sammanlagda volym!

Otto Graf i staden Teningen i Tyskland är ett av världens största plastföretag och grundades 1962 med idag mer än 600 anställda vars produkter exporteras till mer än 70 länder över hela världen. Miljötänket genomsyrar hela Grafs verksamhet. Graf har en egen återvinningsanläggning där återvunnen plast mals ner, tvättas och sorteras efter vilken sorts plast det handlar om. Av den återvunna plasten tillverkas plastgranulat på plats i fabriken vilket ger Graf full kontroll över innehållet, samtidigt som man blir relativt oberoende av grossister.

 

På plats i en av Grafs fabriker i Teningen finns världens största plastinsprutningsmaskin. Detta möjliggör tillverkningen av de stora moduler som används för att bygga ihop en infiltrationsanläggning. En stor fördel med att bygga en infiltrationsanläggning med stora moduler är tidsåtgången på byggarbetsplatsen. Som ett exempel kan nämnas att en EcoBloc Light-modul är 800x800x350mm stor och rymmer hela 219 liter vatten samtidigt som den bara väger 7Kg vilket gör det mycket smidig och lätthanterligt att bygga ihop.

Infiltration är mycket mer komplext än vad man först kan tro och det är väldigt många faktorer att ta hänsyn till när ett projekt skall designas och inget projekt är det andra likt. Därför har vi sammanställt ett formulär som vi behöver ha som grund på för att kunna designa den bästa lösningen på just ditt projekt. Formuläret hittar du längst ner på sidan.

Beroende på vad det ställs för krav på infiltrationsanläggningen så har vi idag fyra olika sorter att välja mellan.

 

Önskar man ett fördröjningsmagasin sveper man som vanligt in den färdigbyggda modulen i geotextil men även ytterligare ett lager med en 1mm tjock LLDPE-duk (en slags plastfilm som är extremt tålig) som svetsas ihop för att bli helt tät, därefter ett ytterligare lager med geotextil för att säkerställa att det garanterat inte blir några hål i plastfilmen.

I EcoBloc-serien finns det tre olika modeller.

Inspect Flex används för anläggningar där det krävs möjligheter till inspektion.

EcoBloc Maxx är en riktigt kraftfull modell som tål mycket hög belastning trots relativt låg överbyggnad.

EcoBloc Light används där belastningen ovanför inte kommer att bli så hög, t. ex. på grönytor eller liknande.

EcoBloc inspect Flex går att kombinera med EcoBloc light och EcoBlox maxx för att t ex få en inspekterbar grund som går att tvätta med högtryckstvätt.

I_EcoBloc_System_01_frg_rgb.jpg

Infiltrationstunnel är ett eget system där ett flertal sektioner kan kopplas samman i långa rader, det går dessutom att installera dem "dubbelt" för att fördubbla volymen.

Läs mer om respektive system på länkarna nedan!

Ett smart tänk för en hållbar framtid – det är detta vi kallar Eko-logik!

EcoBloc Inspect Flex

I_EcoBloc_Inspect_flex_09_frg_rgb.jpg

EcoBloc Maxx

I_EcoBloc_maxx_01_frg_rgb.jpg

EcoBloc Light

I_EcoBloc_System_light-light_01_frg_rgb.

Infiltrationstunnel

I_Sicker-Tunnel_130_perspektive_02_frg_r

Referensobjekt:

Olympia Park Madrid, Spanien

Klicka här för att ladda ner referensobjektet i pdf format.

Graf_PR_Versickerung_Olympia_Park_Madrid
Graf_PR_Versickerung_Olympia_Park_Madrid

press to zoom
Graf_PR_Versickerung_Olympia_Park_Madrid
Graf_PR_Versickerung_Olympia_Park_Madrid

press to zoom
Graf_PR_Versickerung_Olympia_Park_Madrid
Graf_PR_Versickerung_Olympia_Park_Madrid

press to zoom
Graf_PR_Versickerung_Olympia_Park_Madrid
Graf_PR_Versickerung_Olympia_Park_Madrid

press to zoom
1/5

Motorväg SS16, Molfetta/Giovinazzo, Italien

Klicka här för att ladda ner referensobjektet i pdf format.

GRAF_PR_Infiltration_Highway_Connection_
GRAF_PR_Infiltration_Highway_Connection_

press to zoom
GRAF_PR_Infiltration_Highway_Connection_
GRAF_PR_Infiltration_Highway_Connection_

press to zoom
GRAF_PR_Infiltration_Highway_Connection_
GRAF_PR_Infiltration_Highway_Connection_

press to zoom
GRAF_PR_Infiltration_Highway_Connection_
GRAF_PR_Infiltration_Highway_Connection_

press to zoom
1/4

Nybyggnad lägenheter, Lutvanntoppen Eidsberg, Norge

Klicka här för att ladda ner referensobjektet i pdf format.

GRAF_PR_Infiltration_Apartments_Eidsberg
GRAF_PR_Infiltration_Apartments_Eidsberg

press to zoom
GRAF_PR_Infiltration_Apartments_Eidsberg
GRAF_PR_Infiltration_Apartments_Eidsberg

press to zoom
GRAF_PR_Infiltration_Apartments_Eidsberg
GRAF_PR_Infiltration_Apartments_Eidsberg

press to zoom
GRAF_PR_Infiltration_Apartments_Eidsberg
GRAF_PR_Infiltration_Apartments_Eidsberg

press to zoom
1/5

Nybyggnation bostadsområde i Bétera (Valencia), Spanien

Klicka här för att ladda ner referensobjektet i pdf format.

GRAF_PR_Infiltration_House_Development_B
GRAF_PR_Infiltration_House_Development_B

press to zoom
GRAF_PR_Infiltration_House_Development_B
GRAF_PR_Infiltration_House_Development_B

press to zoom
GRAF_PR_Infiltration_House_Development_B
GRAF_PR_Infiltration_House_Development_B

press to zoom
GRAF_PR_Infiltration_House_Development_B
GRAF_PR_Infiltration_House_Development_B

press to zoom
1/5

Har du ett infiltrationsprojekt på gång så hjälper vi dig gärna med både design och kostnadsförslag!

bottom of page