top of page

                                Flexi-Räcke

Pekumas Flexi-räcke är ett flexibelt räcke med funktioner som inte tidigare setts på den svenska marknaden, det ökar trafiksäkerheten på ett mycket enkelt sätt.

Användning

Flexi-räcket används för att tydligt markera och försvåra för trafikanter att välja fel väg,

oavsett om det är gång- cykel- eller fordonstrafik.

Flexi-räcket kan monteras på platser där man tidigare inte velat montera räcken av den anledningen att räcket i sig kan utgöra en fara vid påkörningar.

 

Flexi-räcket kan med fördel ersätta GCM-stöd och liknande. Flexi-räcket stoppar inte upp vatten som GCM-stöd gör, även om man skapar små mellanrum mellan GCM-stöden så täpps dessa igen väldigt fort av sand, löv och skräp. Ett GCM-stöd måste även märkas ut för att synas ordentligt, detta för att undvika påkörningar och dyra reparationer.

Vårt Flexi-räcke är redan utmärkt med rejält synliga reflexer och skulle det bli påkört så återgår det till sin original position igen

 

Fler exempel på användningsområden:

·  Vid övergångsställen och cykel överfarter

·  Vid avsmalningar

·  P-platser

·  P-hus

·  Som mittseparering

·  För att förhindra "Jaywalking"

Klicka på bilderna för mer information och titta in i vår broschyr.

Logga.jpg
bottom of page