Flexi-Räcke

Pekumas Flexi-räcke är ett flexibelt räcke med funktioner som inte tidigare setts på den svenska marknaden, det ökar trafiksäkerheten på ett mycket enkelt sätt.

Användning

Flexi-räcket används för att tydligt markera och försvåra för trafikanter att välja fel väg, oavsett om det är gång- cykel- eller fordonstrafik.

Flexi-räcket kan monteras på platser där man tidigare inte velat montera räcken av den anledningen att räcket i sig kan utgöra en fara vid påkörningar.

 

Flexi-räcket kan med fördel ersätta GCM-stöd och liknande. Flexi-räcket stoppar inte upp vatten som GCM-stöd gör, även om man skapar små mellanrum mellan GCM-stöden så täpps dessa igen väldigt fort av sand, löv och skräp. Ett GCM-stöd måste även märkas ut för att synas ordentligt, detta för att undvika påkörningar och dyra reparationer. Vårt Flexi-räcke är redan utmärkt med rejält synliga reflexer och skulle det bli påkört så återgår det till sin originalposition igen

 

Fler exempel på användningsområden:

·  Vid övergångsställen och cykelöverfarter

·  Vid avsmalningar

·  P-Platser

·  P-Hus

·  Som mittseparering

·  För att förhindra "Jaywalking"

Klicka på bilderna för mer information.

Flexiräcke i Okome
Flexiräcke i Okome

Bilden visar flexibiliteten i räcket. Det krävs rejäl kraft för att böja ner det

press to zoom
Okome
Okome

Installation av Flexi-Räcke i Okome. Tidigare skar många bilister kurvan. Grusplanen är samtidigt en parkering. Nu är gångtrafikanter separerade från bilisterna och vägen är inte alltid full med grus från parkeringen.

press to zoom
Okome
Okome

Installation av Flexi-Räcke i Okome. Tidigare skar många bilister kurvan. Grusplanen är samtidigt en parkering. Nu är gångtrafikanter separerade från bilisterna och vägen är inte alltid full med grus från parkeringen.

press to zoom
Okome
Okome

Installation av Flexi-Räcke i Okome. Tidigare skar många bilister kurvan. Grusplanen är samtidigt en parkering. Nu är gångtrafikanter separerade från bilisterna och vägen är inte alltid full med grus från parkeringen.

press to zoom
Björketorp
Björketorp

Bilden visar en installation från Björketorp där man tidigare hade problem med att bilister körde om vänstersvängande bilister på parkeringsplatsen/gården där barn ofta lekte.

press to zoom
Björketorp
Björketorp

Bilden visar en installation från Björketorp där man tidigare hade problem med att bilister körde om vänstersvängande bilister på parkeringsplatsen/gården där barn ofta lekte.

press to zoom
Björketorp
Björketorp

Bilden visar en installation från Björketorp där man tidigare hade problem med att bilister körde om vänstersvängande bilister på parkeringsplatsen/gården där barn ofta lekte.

press to zoom
Björketorp
Björketorp
press to zoom
Björketorp
Björketorp

Bilden visar en installation från Björketorp där man tidigare hade problem med att bilister körde om vänstersvängande bilister på parkeringsplatsen/gården där barn ofta lekte.

press to zoom
Björketorp
Björketorp

Bilden visar en installation från Björketorp där man tidigare hade problem med att bilister körde om vänstersvängande bilister på parkeringsplatsen/gården där barn ofta lekte.

press to zoom

Brochyr Flexi-Räcke