top of page

EcoBloc Maxx

  • Flera användningsområden: Infiltration, fördröjning eller regnvattenskörd.

  • EcoBloc Maxx-moduler har tre gånger så stor lagringsvolym jämfört med en standard infiltrationsanläggningar motsvarande 1,4 ton grus eller 50m dräneringsrör.

  • Sex gånger så stor volym på lastbilarna! För att spara plats under transporterna levereras modulerna staplade inuti varandra vilket sparar både på transportkostnaderna och CO2 utsläppen.

  • Enkel installation: EcoBloc Maxx-modulerna är enkla att transportera och installera. En modul väger endast 9Kg och systemet kräver väldigt få tillbehör.

  • Mycket flexibelt: Varje modul har en volym på 225 liter varav 217 liter blir vatten reservoar, alltså hela 96%. EcoBloc Maxx har en area på 800x800mm och en höjd på 350mm. Systemets storlek och bärkraft kan enkelt justeras för att passa både trafikerade och icke trafikerade ytor.

  • Mycket hög bärkraft: Med enbart 800mm överbyggnad tål systemet lastbilstrafik upp till 40 ton.

  • Installationsdjup upp till 5 meter: Trots mycket hög belastning kan systemet installeras på ett djup upp till 5 meter. Det innebär att hela 13 lager kan installeras på varandra.

  • Anslutningar upp till DN 250: Stora infiltrationsvolymer kräver stora röranslutningar. Det är inga problem för EcoBloc Maxx systemet. Det har DN 100, 150, 200 och 250 anslutningar på alla sidor. DN 100 anslutningar är även placerade excentriskt för en komplett avluftning.

  • Designad för årtionden av användning: En hållbar produktdesign garanterar hållbarhet. Byggd för en mer än 50-årig livstid.

Ett smart tänk för en hållbar framtid – det är detta vi kallar Eko-logik!

Kontakta oss så berättar vi mer!

bottom of page