Dagvattenhantering

Att klimatet har förändrats råder det inga tvivel om. När det väl regnar, regnar det extremt mycket, ofta följt av en längre tids torka. Detta medför att vi inte bara kan bygga ut VA-system som tycks vara underdimensionerade under de värsta regnperioderna, vi måste tänka lite längre och framförallt i nya banor. Ser man på genomsnittsnederbörden per år har det inte hänt så mycket, däremot ser vi en stor skillnad på intervallerna och intensiteten.

Vi har arbetat med dagvatten i ca 20år och har under dessa år sett förändringarna växa fram och vi känner oss ganska säkra på vad som behövs göras, och det är en hel del vi enkelt kan göra!

Betäckningar. 

Våra betäckningar med sidointag sväljer långt mycket mer vatten jämfört med konventionella betäckningar med enbart galler ovanifrån som täpper sig snabbare än man hinner säga "höstlöv". Våra betäckningar med sidointag är försedda med en rörstos i botten, vilket även kan göra dem till spygatter, allt i samma produkt. Dessa lämpar sig även ypperligt till att användas tillsammans med växtbäddar och trädgropar för att ta hand om vattnet på plats och enbart låta överskottet föras vidare till VA-systemen.

Infiltration & fördröjning.

Intensiva och ihållande regn blir idag för mycket för våra VA-system som ofta resulterar i översvämningar. Vi måste bli bättre på att ta hand om vattnet på plats och inte bara skicka iväg allt till VA-systemen. Andelen hårdgjorda ytor växer hela tiden i våra samhällen vilket gör att den naturliga infiltrationen förhindras, detta kan få stora konsekvenser, framförallt på grundvattennivån. Om grundvattennivån sjunker 1 meter i lerjord packas de tidigare vattenfyllda porerna och marken sjunker med 1cm vilket kan skapa sättningar på omkringliggande fastigheter med extremt stora kostnader som följd.

Vi har marknadens smartaste lösningar för att infiltrera vattnet på plats och även skapa fördröjningsmagasin för att ta hand om de extrema vattenmängderna. Detta sker under markytan så vi kan fortsätta med exploateringen utan att det påverkar grundvattennivån, samtidigt som det avlastar VA-systemen.

Regnvattenskörd.

Regnvattenskörd är ett för oss i Sverige ganska nytt begrepp. Dock ett otroligt viktigt sådant!

Vi har avancerade system för att ta hand om regnvatten från taken, leda vattnet till underjordiska reservoarer och utnyttja vattnet till våra toaletter, tvättmaskiner, skurvatten för att städa golv, vattenutkastare för att vattna trädgårdarna under torkperioderna.

Hur avancerat man vill göra det är helt upp till kunden. Man kanske nöjer sig med att ansluta en vattenutkastare för att kunna bevattna trädgården när det i normala fall råder bevattningsförbud?

Bygger man ett nytt hus bör man tänka på detta redan från början, för faktum är att det även finns pengar att spara! Bygger man nytt så blir merkostnaden inte så stor jämfört med att ansluta en redan existerande fastighet, även om man på sikt även kan "räkna hem" investeringen på en komplettering av en redan existerande fastighet.

 

Vi har även enklare varianter i form av dekorativa tankar som placeras nära, och på några minuter ansluts till stuprören för att kunna vattna sina blommor och odlingar i sin trädgård.

Ett smart tänk för en hållbar framtid – det är detta vi kallar Eko-logik!

Klicka på bilderna nedan för att komma in på respektive sida.

Dagvattenbrunnsbetäckningar

Infiltration & Fördröjning

Regnvattenskörd  under mark

Regnvattenskörd  ovan mark