top of page

Dagvattenhantering

Att klimatet har förändrats råder det inga tvivel om. När det väl regnar, regnar det extremt mycket, ofta följt av en längre tids torka. Detta medför att vi inte bara kan bygga ut VA-system som tycks vara underdimensionerade under de värsta regnperioderna, vi måste tänka lite längre och framförallt i nya banor. Ser man på genomsnittsnederbörden per år har det inte hänt så mycket, däremot ser vi en stor skillnad på intervallerna och intensiteten.

Vi har arbetat med dagvatten i ca 20år och har under dessa år sett förändringarna växa fram och vi känner oss ganska säkra på vad som behövs göras, och det är en hel del vi enkelt kan göra!

Ett smart tänk för en hållbar framtid – det är detta vi kallar Eko-logik!

Dagvattenbrunnsbetäckningar

Infiltration & Fördröjning

bottom of page