© 2020 by Pekuma AB

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

Dagvattenbrunnsbetäckningar med sidointag

Vår mångsidiga dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag är designad för att underlätta – både vid nysättning, ombyggnationer och vid framtida drift och underhåll. Betäckningen är unik i sitt utförande och kan utnyttjas på många olika sätt:

 

Den kan användas nedsänkt i exempelvis plattytor, i detta fall används en tätning som tätar sidointaget. Läggning av plattor underlättas väsentligt tack vare den rätvinkliga formen på betäckningen.

 

Då betäckningen har en rörstos i bottendelen kan den utnyttjas både som spygatt och betäckning samtidigt. Man slipper att riva den gamla brunnen och bygga en ny ett par meter därifrån. Du kan koppla på ett 200mm plaströr direkt på betäckningen och dra röret till den gamla brunnen. Den gamla betäckningen kompletteras då med ett tätt lock som i de flesta fall finns som standard. Slamsugning sker från den gamla betäckningen. Alternativt installerar man vår betäckning ovanpå en helt ny brunn. 

Låsningen på våra betäckningar är helt unik. Låsningen består av två gummibussningar som låser locket. Tack vare gummibussningarna uppkommer inget slammer då locket sitter inspänt i bussningarna. Inget specialverktyg krävs för att öppna betäckningen, ett vanligt järnspett fungerar utmärkt.

Man sparar uppskattningsvis 10-15 000 kr om man använder vår betäckning istället för att riva den gamla brunnen och sätta en ny brunn, inklusive en standardbetäckning. Skall man göra avsmalning av en hel gata händer det att man flyttar 10-50 brunnar helt i onödan! 
​Ta gärna en titt i våra broschyrer nedan eller boka ett möte direkt för en demonstration.

 

Betäckningen är godkänd enligt EN 124 C250
RSK nummer: 7037801 – gäller betäckning med sidointag. RSK nummer för betäckning Kombi plus kommer inom kort.


​Vill ni kika på betäckningarna i 3D och själva vända och vrida på dem direkt så kan ni kika här:

Dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag

Dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag "Kombi +"


Eftersom betäckningarna skiljer sig avsevärt ifrån "vanliga" dagvattenbrunnsbetäckningar, är monteringsförfarandet annorlunda. Vi kommer mer än gärna ut och assisterar er hela vägen från projektering till arbetsberedning. Kontakta oss så bokar vi in en tid.

Klicka på bilderna för mer information.

Betäckning med sidointag
Bilden visar vår dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag. Betäckningen har två intag, ett sidointag från gatan och ett i locket.
Kombi +
Bilden visar vår nyaste dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag "Kombi +" Med två intag från gatan och ett i locket
Betäckningar med sidointag
Bilden visar våra dagvattenbrunnsbetäckningar med sidointag. Den nedre modellen är vår nyaste modell "Kombi+"
Betäckning med sidointag
Bilden visar vår dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag. Betäckningen har två intag, ett sidointag från gatan och ett i locket.
Trädgrop
Bilden visar en illustration av hur vår nya betäckning Kombi+ kan användas för att bevattna trädgropar. Inloppet som annars ligger i gatan får här tjäna som ett spridningskar för att undvika urspolningar
Londonviadukten, Stockholm
Här har man valt att avvattna G/C-Vägen och leda vattnet vidare till en trädplantering för att dels ta till vara på regnvattnet och dels att använda träden som en naturlig vattenrening. Dessutom behöver man inte bevattna träden i samma utsträckning då man tillgodogör sig regnvattnet
Londonviadukten, Stockholm
Här har man valt att avvattna G/C-Vägen och leda vattnet vidare till en trädplantering för att dels ta till vara på regnvattnet och dels att använda träden som en naturlig vattenrening. Dessutom behöver man inte bevattna träden i samma utsträckning då man tillgodogör sig regnvattnet
Folkungagatan, Stockholm
Bilden från installationen visar hur man kopplat betäckningen till en uppsamlingsbrunn med sandfång som sedan sprider vattnet vidare till träden via en spridningsledning.
Folkungagatan, Stockholm
Bilden från installationen visar hur man kopplat betäckningen till en uppsamlingsbrunn med sandfång som sedan sprider vattnet vidare till träden via en spridningsledning.
Betäckning under installation
Bilden visar hur man fasat kantstenen för att snöplogen inte skall fastna i betäckningen. Bilden visar även hur man skall skära kantstenen för att försäkra sig om att slippa sättningar i betäckningen. Bara asfalteringsjobbet kvar.
Betäckning under installation
Bilden visar hur man fasat kantstenen för att snöplogen inte skall fastna i betäckningen. Bilden visar även hur man skall skära kantstenen för att försäkra sig om att slippa sättningar i betäckningen. Bara asfalteringsjobbet kvar.
Spygattfunktionen
Bilden visar en befintlig brunn i gott skick som man sågat sig in i från sidan. Här har man anslutit ett rör från brunnen till betäckningens nya placering. Tack vare rörstosen i betäckningen behöver man inte flytta hela brunnen.
Spygattfunktionen
Bilden visar en befintlig brunn i gott skick som man sågat sig in i från sidan. Här har man anslutit ett rör från brunnen till betäckningens nya placering. Tack vare rörstosen i betäckningen behöver man inte flytta hela brunnen.
Förflyttning av kantsten.
Bilden visar var den gamla betäckningen låg samt var den nya betäckningen hamnat. Här har man utnyttjat spygattfunktionen i vår betäckning och slipper då riva den gamla brunnen och bygga en ny knappt en meter därifrån. Enbart ytlig schakt har krävts.
Betäckning under installation
Bilden visar var den gamla betäckningen låg samt var den nya betäckningen hamnat. Här har man utnyttjat spygattfunktionen i vår betäckning och slipper då riva den gamla brunnen och bygga en ny knappt en meter därifrån. Enbart ytlig schakt har krävts.
Spygattfunktionen
Bilden visar var den gamla betäckningen låg samt var den nya betäckningen hamnat. Här har man utnyttjat spygattfunktionen i vår betäckning och slipper då riva den gamla brunnen och bygga en ny knappt en meter därifrån. Enbart ytlig schakt har krävts.
Spygattfunktionen
Bilden visar var den gamla betäckningen låg samt var den nya betäckningen hamnat. Här har man utnyttjat spygattfunktionen i vår betäckning och slipper då riva den gamla brunnen och bygga en ny knappt en meter därifrån. Enbart ytlig schakt har krävts. På plaströret skall nu betäckningen med den inbyggda rörstosen installeras.
Stockholm
Bilden visar hur man satt betäckningen i jordfuktigt bruk. Från rörstosen leds vattnet vidare till en trädplantering
Stockholm
Bilden visar hur man tar hand om regnvattnet och för det vidare till en uppsamlingsbrunn. Från brunnen sprids vattnet vidare till träden.
Tätat sidointag
Bilden visar tätningarna i rostfritt stål som gör att man kan sänka ner betäckningen och enbart använda sig av intaget i locket. Betäckningen fungerar då som en konventionell betäckning och en spygatt på samma gång. Alltså både spygatt och betäckning med en total bygghöjd på enbart 20cm.
Nedsänkt betäckning, Helsingborg
Bilden visar en nedsänkt betäckning på Södergatan i Helsingborg. Här har man tätat sidointaget för att använda betäckningen i nedsänkt läge.
Nedsänkt betäckning, Helsingborg
Bilden visar en nedsänkt betäckning på Södergatan i Helsingborg. Här har man tätat sidointaget för att använda betäckningen i nedsänkt läge.
Nedsänkt betäckning, Helsingborg
Bilden visar en nedsänkt betäckning på Södergatan i Helsingborg. Här har man tätat sidointaget för att använda betäckningen i nedsänkt läge.
Nedsänkt betäckning, Helsingborg
Bilden visar en nedsänkt betäckning på Södergatan i Helsingborg. Här har man tätat sidointaget för att använda betäckningen i nedsänkt läge.
Nedsänkt betäckning, Helsingborg
Bilden visar en nedsänkt betäckning på Södergatan i Helsingborg. Här har man tätat sidointaget för att använda betäckningen i nedsänkt läge.
Nedsänkt betäckning, Helsingborg
Bilden visar en nedsänkt betäckning på Södergatan i Helsingborg. Här har man tätat sidointaget för att använda betäckningen i nedsänkt läge.
Nedsänkt betäckning, Helsingborg
Bilden visar en nedsänkt betäckning på Södergatan i Helsingborg. Här har man tätat sidointaget för att använda betäckningen i nedsänkt läge.
Spygattfunktionen
Bilden är från VA-Mässan där vi visar hur man kan använda rörstosen i botten på betäckningen och leda det vidare till en brunn vid sidan av. Betäckningen går självklart även att installera på brunnar med rörstosen ner i brunnen.
IMG_1395
Bilden är från VA-Mässan där vi visar hur man kan använda rörstosen i botten på betäckningen och leda det vidare till en brunn vid sidan av. Betäckningen går självklart även att installera på brunnar med rörstosen ner i brunnen.
Show More

Broschyr

Ritning

Trädgrop

Bilden visar en illustration av hur vår nya betäckning Kombi+ kan användas för att bevattna trädgropar. Inloppet som annars ligger i gatan får här tjäna som ett spridningskar för att undvika urspolningar