top of page

                    Dagvattenbrunns-betäckningar

Skyfall förväntas bli allt vanligare och mer intensiva på grund av klimatförändringar.

Att kunna fånga upp och infiltrera dagvatten på plats blir en kost­nadseffektiv lösning på ett stort miljöproblem för samhället. 

Med Pekumas betäckningar "Standard" samt "Kombi Plus" får du alla möjligheter att förvandla dagvatten till en resurs istället för en belastning.

Båda våra betäckningar har en inbyggd rörstos och spygattfunktion, vilket är helt unikt!

Betäckningarna kan placeras direkt ovanpå en dagvattenbrunn, men du kan även välja att utnyttja spygattfunktionen för att leda vattnet vidare.

Detta innebär att du kan utnyttja befintliga närliggande brunnar och behöver då inte placera betäckningar och brunnar på samma ställe.

 

Gemensamt för båda våra modeller är att de är utrustade med sidointag vilket gör att

de sväljer mycket vatten.

Risken för att intagen skall täppas igen med löv eller skräp minimeras tack vare att öppningarna är större än i ett konventionellt gatugaller. 

Den senaste modellen, Kombi Plus, gör med sitt inbyggda spridningskar det ännu enklare att leda bort vatten från hårdgjorda ytor och vidare till exempelvis regnbäddar som kan infiltrera, magasinera och därmed fördröja dagvattnet innan det når och eventuellt

överbelastar Va-systemet.

Denna betäckning används mer och mer på platser där betäckningarna ofta kan täppas med höstlöv och liknande, med sina tre intagsmöjligheter är den svårslagen när det gäller avvattning av vägar.

                              Ett smart tänk för en hållbar framtid – det är detta vi kallar Eko-logik!

                                                       Klicka på bilderna för mer information!

Logga.jpg
bottom of page