top of page

Dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag - Standard

Vår mångsidiga dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag är designad för att underlätta – både vid nysättning, ombyggnationer och vid framtida drift och underhåll. Betäckningen är unik i sitt utförande och kan utnyttjas på många olika sätt:

 

Den kan användas nedsänkt i exempelvis plattytor, i detta fall används en tätning som tätar sidointaget. Plattsättning underlättas väsentligt tack vare betäckningens rätvinkliga form.

 

Då betäckningen har en inbyggd rörstos i bottendelen kan den utnyttjas som spygatt och betäckning samtidigt. Man slipper att riva den gamla brunnen och bygga en ny ett par meter därifrån. Du kan koppla på ett 200mm plaströr direkt på betäckningen och dra röret till den gamla brunnen. Den gamla betäckningen kompletteras då med ett tätt lock som i de flesta fall finns som standard. Slamsugning sker från den gamla betäckningen. Alternativt installerar man betäckningen direkt ovanpå en ny brunn. 

Låsningen på våra betäckningar är helt unik. Låsningen består av två gummibussningar som låser locket. Tack vare gummibussningarna uppkommer inget slammer då locket sitter inspänt i bussningarna. Inget specialverktyg krävs för att öppna betäckningen, ett vanligt järnspett fungerar utmärkt. Locket är utformat så att det inte skall kunna kärva vid öppning.

 

Man sparar uppskattningsvis 10-15 000 kr om man använder vår betäckning istället för att riva den gamla brunnen och sätta en ny brunn, inklusive en standardbetäckning. Skall man göra avsmalning av en hel gata händer det att man flyttar 10-50 brunnar helt i onödan! 
​Ta gärna en titt i våra broschyrer nedan eller boka ett möte direkt för en demonstration.

 

Betäckningen är godkänd enligt EN 124 C250
RSK nummer: 7037801


​Vill du titta på betäckningen i 3D och själv vända och vrida på den så kan du kika här:

Dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag


Eftersom betäckningen skiljer sig avsevärt ifrån "vanliga" dagvattenbrunnsbetäckningar, är monteringsförfarandet annorlunda. Vi kommer gärna ut och assisterar er hela vägen från projektering till arbetsberedning. Kontakta oss så bokar vi in en tid.

Klicka på bilderna för mer information.

Betäckning med sidointag
Betäckning med sidointag

Pekuma Standard brunnsbetäckning med två vattenintag, ett intag i locket och ett sidonintag.

press to zoom
Betäckning med sidointag
Betäckning med sidointag

Pekuma Standard brunnsbetäckning med två vattenintag, ett intag i locket och ett sidonintag.

press to zoom
Unik låsning
Unik låsning

Locket öppnar man lätt med ett järnspett.

press to zoom
Tätat sidointag
Tätat sidointag

När betäckningen används nedsänkt som en konventionell betäckning kan sidintaget tätas med en tätnng i rostfritt stål.

press to zoom
Inget utläckage mellan betäckning och brunn
Inget utläckage mellan betäckning och brunn

Den inbyggda rörstosen förhindrar utläckage av vatten mellan betäckning och brunn, som annars kan orsaka materialvandring och sättningar. Pekuma Standard lämpar sig därför utmärkt för användning i vattenskyddsområden.

press to zoom
London Viadukten Stockholm
London Viadukten Stockholm

Vattnet från GC-vägen leds till en trädplantering och regnvattnet utnyttjas för bevattning av träden samtidigt som regnvattnet infiltreras och renas i växtbädden.

press to zoom
London Viadukten Stockholm
London Viadukten Stockholm

Vattnet från GC-vägen leds till en trädplantering och regnvattnet utnyttjas för bevattning av träden samtidigt som regnvattnet infiltreras och renas i växtbädden.

press to zoom
Folkungagatan, Stockholm, Sweden
Folkungagatan, Stockholm, Sweden

Bilden från installationen visar hur betäckningen är kopplad till en standardbrunn med sandfång. Vattnet leds sedan vidare via en infiltrationsledning till en trädplantering.

press to zoom
Installation av Pekuma Standard betäckning
Installation av Pekuma Standard betäckning

Bilden visar hur kantstenen skall fasas för att undvika snöplogsskador.

press to zoom
Betäckning med sidointag
Betäckning med sidointag

Bilden visar hur kantstenen skall sågas ur för att betäckningen skall fixeras och vila stabilt utan risk för framtida sättningar.

press to zoom
Spygattfunktion
Spygattfunktion

Bilden visar betäckningens spygattfunktion. Istället för att installera en ny brunn kopplas ett rör till betäckningens rörstos som sedan leds till den gamla brunnen.

press to zoom
Spygattfunktion
Spygattfunktion

Bilden visar betäckningens spygattfunktion. Istället för att installera en ny brunn kopplas ett rör till betäckningens rörstos som sedan leds till den gamla brunnen.

press to zoom
Spygattfunktion
Spygattfunktion

Bilden visar betäckningens spygattfunktion. Istället för att installera en ny brunn kopplas ett rör till betäckningens rörstos som sedan leds till den gamla brunnen.

press to zoom
Spygattfunktion
Spygattfunktion

Bilden visar betäckningens spygattfunktion. Istället för att installera en ny brunn kopplas ett rör till betäckningens rörstos som sedan leds till den gamla brunnen.

press to zoom
Spygattfunktion
Spygattfunktion

Bilden visar betäckningens spygattfunktion. Istället för att installera en ny brunn kopplas ett rör till betäckningens rörstos som sedan leds till den gamla brunnen.

press to zoom
Spygattfunktion
Spygattfunktion

Bilden visar betäckningens spygattfunktion. Istället för att installera en ny brunn kopplas ett rör till betäckningens rörstos som sedan leds till den gamla brunnen.

press to zoom
Installation av Pekuma Standard
Installation av Pekuma Standard

Bilden visar spygattfunktionen. Ett rör är kopplat till betäckningen och vattnet leds vidare till en brunn med sandfång

press to zoom
Södergatan, Helsingborg
Södergatan, Helsingborg

Pekuma Standard använd som en traditionell betäckning. Sidointaget har tätats.

press to zoom
Södergatan, Helsingborg
Södergatan, Helsingborg

Pekuma Standard använd som en traditionell betäckning. Sidointaget har tätats.

press to zoom
Demonstration av spygattfunktionen
Demonstration av spygattfunktionen

Tack vare den inbyggda rörstosen kan man koppla flera betäckningar till en och samma brunn.

press to zoom
Demonstration av spygattfunktionen
Demonstration av spygattfunktionen

Tack vare den inbyggda rörstosen kan man koppla flera betäckningar till en och samma brunn.

press to zoom
bottom of page