top of page

Dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag - Standard

Vår mångsidiga dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag är designad för att underlätta – både vid nysättning, ombyggnationer och vid framtida drift och underhåll. Betäckningen är unik i sitt utförande och kan utnyttjas på många olika sätt:

 

Den kan användas nedsänkt i exempelvis plattytor, i detta fall används en tätning som tätar sidointaget. Plattsättning underlättas väsentligt tack vare betäckningens rätvinkliga form.

 

Då betäckningen har en inbyggd rörstos i bottendelen kan den utnyttjas som spygatt och betäckning samtidigt. Man slipper att riva den gamla brunnen och bygga en ny ett par meter därifrån. Du kan koppla på ett 200mm plaströr direkt på betäckningen och dra röret till den gamla brunnen. Den gamla betäckningen kompletteras då med ett tätt lock som i de flesta fall finns som standard. Slamsugning sker från den gamla betäckningen. Alternativt installerar man betäckningen direkt ovanpå en ny brunn. 

Låsningen på våra betäckningar är helt unik. Låsningen består av två gummibussningar som låser locket. Tack vare gummibussningarna uppkommer inget slammer då locket sitter inspänt i bussningarna. Inget specialverktyg krävs för att öppna betäckningen, ett vanligt järnspett fungerar utmärkt. Locket är utformat så att det inte skall kunna kärva vid öppning.

 

Den kan även användas nedsänkt i exempelvis plattytor, i detta fall används en tätning som tätar sidointaget. Plattsättning underlättas väsentligt tack vare betäckningens rätvinkliga form.


​Ta gärna en titt i våra broschyrer nedan eller boka ett möte direkt för en demonstration.

 

Betäckningen är godkänd enligt EN 124 C250
RSK nummer: 7037801


​Vill du titta på betäckningen i 3D och själv vända och vrida på den så kan du kika här:

Dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag


Eftersom betäckningen skiljer sig avsevärt ifrån "vanliga" dagvattenbrunnsbetäckningar, är monteringsförfarandet annorlunda. Vi kommer gärna ut och assisterar er hela vägen från projektering till arbetsberedning. Kontakta oss så bokar vi in en tid.

Klicka på bilderna för mer information.

Broschyr

Ritning

bottom of page