top of page

  NYHET! Dagvattenbrunnsbetäckning - Kombi Plus

Kombi Plus är en vidareutveckling av vår standardbetäckning.

Den är helt unik i sitt utförande och har nya, innovativa användningsområden.

Med sina tre vattenintag minimeras risken för översvämningar på grund av igentäppta galler. Den ger även fantastiska möjligheter att utnyttja dagvatten för bevattning av trädgropar eller växtbäddar. 

 

Betäckningen består av 4 delar: En bottendel med inbyggd rörstos (spygatt), en teleskopisk mellandel med vertikalt sidointag, ett slitsat lock samt ett teleskopiskt horisontellt intagsgaller. 

 

Avvattning: av G/C-väg sker via det slitsade locket som placeras i gångbanan. 

Avvattning: av gatan sker både via ett horisontellt galler i körbanan samt via ett sidointag.

 

Avvattning till växtbädd eller trädgrop: Genom att installera Kombi Plus nedsänkt och rotera den 180° kan gatuintaget istället användas som ett spridningskar (gallret tas bort). Betäckningens lock i gatan blir då intag och vattnet leds sedan ut i växtbädden via spridningskaret.

Nu kan man alltså utnyttja dagvattnet på plats och låta växtligheten ta hand om det och enbart belasta Va-systemet med det överflödiga vattnet.

Se bild "Miljövänlig bevattning" nedan.

Locket på Kombi Plus är utformat så att det inte skall kunna kärva och den rektangulära formen på betäckningens mellandel förenklar arbetet vid plattläggningar.

Locket har en unik låsning som består av två gummibussningar i mellandelen.

Inga specialverktyg krävs för att öppna det, ett vanligt järnspett fungerar utmärkt.

 

Betäckningen är anpassad enligt EN 124 C250
RSK nummer: 6585275


​Vill du titta på betäckningen i 3D och själv vända och vrida på den hittar du länken här:

Dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag "Kombi Plus"


Eftersom Kombi Plus skiljer sig avsevärt från "vanliga" dagvattenbrunnsbetäckningar,

är monteringsförfarandet annorlunda.

Vi kommer mer än gärna ut och assisterar er hela vägen från projektering till arbetsberedning. Kontakta oss så bokar vi in en tid.

 

 Klicka på bilderna för mer information och ta en titt i våra broschyrer.

Logga.jpg
bottom of page