NYHET! Dagvattenbrunnsbetäckning - Kombi Plus

Kombi Plus är en vidareutveckling av vår standardbetäckning. Den är helt unik i sitt utförande och har nya, innovativa användningsområden. Med sina tre vattenintag minimeras risken för översvämningar på grund av igentäppta galler. Den ger även fantastiska möjligheter att utnyttja dagvatten för bevattning av trädgropar eller växtbäddar. 

 

Betäckningen består av 4 delar: En bottendel med inbyggd rörstos (spygatt), en teleskopisk mellandel med vertikalt sidointag, ett slitsat lock samt ett teleskopiskt horisontellt intagsgaller. 

 

· Avvattning av G/C-väg sker via det slitsade locket som placeras i gångbanan. 

· Avvattning av gatan sker både via ett horisontellt galler i körbanan samt via ett sidointag.

 

Avvattning till växtbädd eller trädgrop: Genom att installera Kombi Plus nedsänkt och rotera den 180° kan gatuintaget istället användas
som ett spridningskar (gallret tas bort). Betäckningens lock i gatan blir då intag och vattnet leds sedan ut i växtbädden via spridningskaret.

Nu kan man alltså utnyttja dagvattnet på plats och låta växtligheten ta hand om det och enbart belasta VA-systemet med det överflödiga vattnet. Se bild "Miljövänlig bevattning" nedan.

 

Locket på Kombi Plus är utformat så att det inte skall kunna kärva och den rektangulära formen på betäckningens mellandel förenklar arbetet vid plattläggningar. Locket har en unik låsning som består av två gummibussningar i mellandelen. Inga specialverktyg krävs för att öppna det, ett vanligt järnspett fungerar utmärkt.

 

Betäckningen är anpassad enligt EN 124 C250
RSK nummer: 6585275


​Vill du titta på betäckningen i 3D och själv vända och vrida på den hittar du länken här:

Dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag "Kombi Plus"


Eftersom Kombi Plus skiljer sig avsevärt från "vanliga" dagvattenbrunnsbetäckningar, är monteringsförfarandet annorlunda. Vi kommer mer än gärna ut och assisterar er hela vägen från projektering till arbetsberedning. Kontakta oss så bokar vi in en tid.

Klicka på bilderna för mer information.

Kungstensgatan, Stockholm
Kombi Plus installerad på Kungstensgatan på Norrmalm i Stockholm
Kombi Plus
Kombi Plus. Betäckningen har tre vattenintag, två intag från gatan och ett i locket i gångbanan.
Bottendel med inbyggd rörstos
Den inbyggda rörstosen hindrar utläckage av vatten mellan betäckning och brunn, detta gör att betäckningen lämpar sig mycket väl i vattenskyddsområden.
Intagsgaller gata
Horisontellt, teleskopiskt intagsgaller för avvattning av gatan. Gatugallret förhindrar även att snömodd täpper igen betäckningens sidointag.
Mellandel med slitsat lock samt sidointag
Det vertikala sidointaget med upp till 70mm breda öppningar hindrar löv och annat skräp från att täppa igen intaget.
Mellandel med slitsat lock
Locket har en unik låsning som öppnas enkelt med ett vanligt järnspett. Inga specialverktyg krävs.
Öppning av lock i mellandelen
Den smarta designen på det slitsade locket gör att det inte kärvar. (Locket har ingen skarv mot vägbanan där sand kan samlas).
Kombi Plus
Komplett betäckning Kombi Plus
Monteringsalternativ
Kombi Plus kan monteras både direkt ovanpå en brunn och vid sidan av, tack vare den inbyggda spygattfunktionen.
Miljövänlig bevattning
Kombi Plus ger helt unika möjligheter att ta till vara dagvatten för bevattning av växtbäddar eller trädgropar!
Installation Kombi Plus
Installation av Kombi Plus för bevattning av trädgrop. Här används betäckningens smarta spridningskarsfunktion.
Installation Kombi Plus
Installation av Kombi Plus för bevattning av trädgrop. Här används betäckningens smarta spridningskarsfunktion.
Kombi Plus kantstensgenomföring
Kanstenen sågas ur för att ge plats åt betäckningen för att få en hel, snygg kantstenslinje.
Kombi Plus kantstensgenomföring
Kanstenen sågas ur för att ge plats åt betäckningen för att få en hel, snygg kantstenslinje.
Installation Kombi Plus
Utskuren kantsten under montering i jordfuktigt bruk.
Installation Kombi Plus med kantstensgenomföring
Kontrollera att det finns tillräckligt med plats under kantstenen för att kunna öppna betäckningens lock.
Installation Kombi Plus med kantstensgenomföring
Kantstenen på plats i väntan på stensättning.
Installation Kombi Plus
Installation i jordfuktigt bruk. Kombi Plus används här med spridningskarsfunktion för bevattning av en blivande trädgrop.
Installation av Kombi Plus, Mölndal
Installation i jordfuktigt bruk. Kombi Plus används här med spridningskarsfunktion för bevattning av en blivande trädgrop.
Kombi Plus färdiginstallerad
Vår nykomling Kombi Plus på plats i en blivande trädgrop i Mölndal.
Show More

NYHET! Kombi Plus

Broschyr

Teknisk ritning

Teknisk ritning höjder

© 2020 by Pekuma AB

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon