top of page

Asfalt - Permanent Pothole repair

Permanent Pothole Repair är en permanent asfaltslagningsmassa godkänd enligt BBA/HAPAS för lagningar av t ex gator och vägar. Lagningen är permanent och har ett högt friktionsvärde till skillnad från andra tillfälliga lagningar av t ex oljegrus eller återvunnen asfalt. Lagningen blir körbar omedelbart efter det att arbetet är utfört. Permanent Pothole Repair levereras i smidiga 25 kg hinkar som förhindrar bitumen-läckage. Stenstorleken är 3mm.

Egenskaper och fördelar
- Kan användas i varma, kalla och fuktiga väderleksförhållanden.
- Kostnadseffektiv -Bara ett besök krävs.
- Miljövänligt -Innehåller inga lösningsmedel
- Högt friktionsvärde.


Instant Road Repair 6mm och 10mm, finns också att tillgå.

Tillsammans med Instant Road Repair och Permanent Pothole Repair skall SCJ-Bitumensprej användas.

Lagring:
Lagra på sval och välventilerad plats.
Hållbarheten under korrekta förhållanden för obruten förpackning är sex månader.
Täckning: ca 1 kvm x 15 mm

Klicka på bilderna för mer information.

Broschyr Permanent Pothole Repair
bottom of page